Ortaokul

Kıraç Sınav Akademisi 1
Kıraç Sınav Akademisi 2
Kıraç Sınav Akademisi 3
Kıraç Sınav Akademisi 4
Kıraç Sınav Akademisi 5

Kıraç Sınav Akademisi

Öğrenci performans takibi bir ekip işidir. Başarıya ulaşmada öğrenci ve öğretmenin yanında okul yönetimi, rehberlik ve velilere de görevler düşmektedir. Her öğrencimizin bir mentör öğretmeni vardır.

Yabancı Dil Eğitimi 1
Yabancı Dil Eğitimi 2
Yabancı Dil Eğitimi 3

Yabancı Dil Eğitimi

Alanında deneyimli akademik bünyesi, çift dilli eğitim programının kazandırdığı küresel bakış açısıyla Kıraç Okulları, akademik ve etik standartlar açısından en üst düzeydeki eğitim programını sürekli geliştiriyor.

Dijital Eğitim Platformu

Dijital Eğitim Platformu

Kıraç Ortaokulunda yeni çağın tüm eğitim dinamiklerini okulumuza taşıyan Sebit VCloud’la öğrencilerimiz kişiselleştirilmiş bir eğitim yaklaşımıyla sürece katılırlar. İş birliği ve iletişim odaklı öğrenme ortamlarında, sosyal ve akademik birikimlerini geleceğe taşıyarak başarılı olurlar.

Zihinsel Beceriler Programı 1
Zihinsel Beceriler Programı 2
Zihinsel Beceriler Programı 3

Zihinsel Beceriler Programı

Program, Kıraç Okulları akademik danışmanları ile matematik ve diğer branş öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir. Zihinsel beceriler; ana sınıfı ve ilkokul müfredatı içinde haftada bir saat zorunlu bir ders olarak, ortaokulda branş derslerinde işlenmektedir.

Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri Programı (SYP)

Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri Programı (SYP)

Yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Sosyal Yaşam Becerileri Programı ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Mentör Öğretmen

Mentör Öğretmen

Mentör öğretmen, öğrencilerimizin hedefe ulaşmasında onlara yardımcı olan, onları gözlemleyen ve yol gösteren uzman kişidir. Mentör öğretmenler branş öğretmenleri arasından seçilir ve öğrenciyle bire bir ilgilenir.

Yetenek Haritası 1
Yetenek Haritası 2
Yetenek Haritası 3
Yetenek Haritası 4
Yetenek Haritası 5
Yetenek Haritası 6
Yetenek Haritası 7

Yetenek Haritası

Okulumuzdaki tüm öğrencilerin yetenek haritaları çıkarılır ve bu konuda uzman danışmanlık hizmeti verilir.

Rehberlik

Rehberlik

Özel Kıraç Ortaokulu’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; öğrencileri Kişisel-Sosyal Gelişim, Eğitsel -Akademik Gelişim ve Mesleki Gelişim alanlarında desteklemektedir. Öğrencinin kendini tanımasına ve anlamasına, ilgi, yetenek ve özelliklerini keşfetmesine, sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmesine, duyu ve düşünceleri konusunda farkındalık kazanmasına yardımcı olur.

Kıraç Sanat ve Spor 1
Kıraç Sanat ve Spor 2
Kıraç Sanat ve Spor 3
Kıraç Sanat ve Spor 4
Kıraç Sanat ve Spor 5

Kıraç Sanat ve Spor

2002 yılından itibaren faaliyet gösteren Kıraç Okullları, akademik yeterliliğin yanı sıra sanat ve sportif becerisi yüksek nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Bu hedeften yola çıkarak bünyesine İTÜ Sanat ve Spor Okulu’nu dâhil eden Kıraç Okulları, 7 ayrı spor salonunda ve 7 ayrı sanat atölyesinde öğrencilerin yeteneklerine göre destek oluyor.