Ortaokul

Kıraç Okulları'nda eğitim ve öğretim, sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, tutarlı, güvenilir, yaşamla ilişkili, değişimle bağlantılı, asıl gücünü, her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri bizim için çok önemlidir. Öğrencilerimizin akademik gelişimleri ile ilgili düzenli olarak danışman öğretmenleri tarafından velilerine bilgi verilir. Üstün yanları ve / veya gelişmesi gereken yanları paylaşılır. Alınması gereken önlemeler konusunda bilgi verilir. Değişik soru tarzlarına alışkın olmalarını sağlamak ve okul dışından objektif bir gözle de değerlendirilmelerine imkan tanımak için okul dışı süreç değerlendirme sınavları yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda Türkiye çapında, Marmara Bölgesi, İstanbul, ilçe ve okul içinde kaçıncı olduğunu ve eksik kazanımlarının neler olduğunu bildiren Sınav Değerlendirme Raporları velilerimiz ile paylaşılır. Öğrencilerimize, geliştirilmesi gerekli olan ders kazanımları doğrultusunda öğretmenlerimiz tarafından okul içinde takviye çalışmaları yapılarak destek olunur.

Kıraç Okulları'nın üstün olduğu alanlardan biri de vermiş olduğu İngilizce eğitimidir. İngilizce derslerindeki başlıca hedefimiz; öğrencilerimizi 8 yıllık İngilizce eğitimi sonunda, bu dili, çok çeşitli ortamlardaki insanlarla iletişim kurabilecek kadar akıcı ve rahat kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Almanca 4. sınıftan itibaren 2. yabancı dil olarak verilmektedir. Amacımız öğrencilerimize 8. sınıfın sonunda Almanca’yı günlük ortamlarda basit düzeyde kullanabilecek öğrenciler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimizin gelişimi bir bütün olarak ele alınmakta, akademik yönünün olduğu kadar diğer yönlerinin geliştirilmesine önem vermekteyiz. Bu nedenle öğrencilerimizin, akademik durumu ve psikolojik gelişimleri sürekli izlenmektedir. Bütün bunların yanında çocuklarımızın sosyal ve kültürel aktivitelere (konferans, söyleşi, gezi, yarışma vb.) katılımları sağlanarak onların daha mutlu, kendine güvenli bireyler olmalarında destek olunmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla da öğrenci kulüpleri oluşturulmuştur.

Öğrencilerimize dayanışma ve yardımlaşma becerileri kazandırmak, çevresine ve topluma karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına yer verilir.

Özgüvenlerini geliştirmek amacıyla her düzeyde yaş gurubu özelliklerine ve ders kazanımlarına uygun olarak şehir içi ve şehir dışı olmak üzere geziler düzenlenir.