Yabancı Dil Eğitimi

Alanında deneyimli akademik bünyesi, çift dilli eğitim programının kazandırdığı küresel bakış açısıyla Kıraç Okulları, akademik ve etik standartlar açısından en üst düzeydeki eğitim programını sürekli geliştiriyor. Anasınıfından 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerinin entelektüel ve insani niteliklerini geliştirerek, kendilerine güvenen, ahlaklı, lider nitelikli ve sorumluluk sahibi dünya vatandaşları olmalarını amaçlıyor.

Özel Kıraç Okullarının en üstün olduğu alanlardan biri de vermiş olduğu İngilizce dil eğitimidir. FES (Functional English System) ile amacımız öğrencilerimizi bu dili, çok çeşitli ortamlardaki insanlarla iletişim kurabilecek kadar akıcı ve rahat kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir.

Junior Toefl, Toefl ve Ielts 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalardır.

Akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerini güçlendirmenin yanı sıra uluslararası sınav çalışma programları, öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunmaktadır. Toefl ve Ielts çalışmaları birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel (Core) ve genişletilmiş (Extended) öğretim programlarını içermektedir. Çalışmalarını tamamlayan öğrencilerimiz bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilmektedirler.

“İngilizce saatinde okul bir dil okuluna dönüşür!”

Öğrenciler 9. sınıftan başlayarak 10. sınıfı da içine alan bir süreçte çok yoğun ve nitelikli bir İngilizce programına alınırlar. 12.sınıfı tamamlayan bir öğrencinin öğretim programının gereklerini yerine getirmesi durumunda AB standartlarında B2 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

9. sınıftan itibaren İngilizce dersi koruma, geliştirme ve özel amaçlı çalışmalarla devam eder. İngilizce öğretim programı Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere 2 ana kategoride yapılan çalışmalardan oluşur. Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam etmesini sağlar.

Eğitimde iletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), ve proje (projects) çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

Ölçme - Değerlendirme ve Akreditasyon

Sene başında İngilizce derslerindeki gözlem ve değerlendirmeler sonucunda öğrencinin dil seviyesi belirlenir ve sınıflandırılır. B Level sınıflarında verilen eğitim öğrencilerin eksiklerini en kısa sürede kapatmaya yöneliktir. İkinci dönem bütün öğrencilerimiz aynı seviyeye taşınır. Ekstra desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz belirlenir. Bu öğrenciler, beklenen seviyeyi yakalayana kadar okul saatleri içinde yapılan İngilizce etüt çalışmasına katılırlar.

Okulumuzda; öğrenme sürecinin bir parçası olarak tasarlanan, çocuğun okul dışında da öğrenen olduğunu hissedebileceği yaş özelliklerine uygun farklı yapılandırılmış ev çalışmaları verilmektedir.

Bu çalışmalarla öğrenciye, öncelikle öz disiplin becerilerinin (sorumluluk, zaman yönetimi, iyi çalışma alışkanlıkları gibi) kazandırılması esas alınır.

Öğrenci performansı, yapay zekâ teknolojileri kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir.

MUN - Model United Nations (Model Birleşmiş Milletler)

Öğrencilerimiz, uluslararası platformda değişik ülkelerin haklarını savundukları bir simülasyon olan “MUN-Model United Nations (Model Birleşmiş Milletler)”, COMENIUS Projelerinin gerçekleştirildiği kulüp aktiviteleri ve öğrenci değişim programları ile sosyal ağlarını genişleterek küresel bir vatandaş olma yolunda ilerler.

Öğrencilerimiz 2. dil olarak Almancayı okulda öğrenirken, aynı yöntemle istediği dili kendi kendine öğrenebiliyor.

Kıraç Okulları Yabancı Dil Eğitim Modeli, dünya vatandaşlığı hedeflenerek yapılandırıldı. Biz öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bizce başarı, bir öğrencinin dilediği herhangi bir yabancı dili, aynı sistemle, hızlı biçimde öğrenme ve yaşamının bir parçası haline getirebilme becerisi kazanmasıdır.

Kıraç Okulları Yabancı Diller Programı bu vizyonla oluşturulmuş olup, büyük bir başarıyla uygulanmaktadır. Almanca 2. yabancı dil olarak verilmektedir. Mezun olduklarında Almanca’yı günlük ortamlarda basit düzeyde kullanabilmeleri sağlanır.

Almanca dersleri için öncelikli hedeflerimiz:

  • Dili sevdirmek

  • Farklı kültürleri tanımalarını sağlamak

  • Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak

  • Goethe sınavlarında başarılı olmaları için gerekli donanımı sağlamak