Değerlerimiz

Biz; bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımı kazandırmak için varız.

Öğrenciler bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır.

Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir.

Biz, birbirimizi, öğrencilerin, velilerin ve toplumun beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz.

Biz, hepimiz, öğrencilerimizin başarısını artırmak için verimli bir şekilde çalışırız.

Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz. Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar, onların hayata katılmalarına yardımcı oluruz.

Bireysel farkların bilincindeyiz ve bunların birer zenginlik olduğuna inanırız.

Biz, sürekli olarak yeni öğrenme biçimlerine uygun beceriler geliştiririz. Toplumsal değerlerimiz ile değişim süreci arasındaki dengeyi göz önünde bulundururuz.