İnsan Kaynakları

Kıraç Okulları'na hoş geldiniz!Temel sermayesinin insan kaynağı olduğu bilinci ile hizmet veren Kıraç Okulları, eğitimde sürdürdüğü "sevgi ve ilgi odaklı" anlayışı iş yaşamında da paralel şekilde zenginleştiriyor.

Kıraç Okulları İnsan Kaynakları Birimi; çalışan gelişimine yönelik eğitim programları, kurum kültürüne adaptasyon etkinlikleri, aşamalı işe alım süreçleri, kariyer planmaları ve bireysel performans yönetimi ekseninde devam eden çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Kurum içindeki tüm birimlerle uyum içinde çalışan İnsan Kaynakları Birimi, sürdürülebilir başarıyı hedeflemektedir.

İnsan kaynakları politikamızın ilkeleri şu şekildedir:

- Gerek idari gerekse akademik, tüm birim çalışanlarımız arasında düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir iklim yaratmak

- Güncel gelişmelere ve ihtiyaçlara göre İnsan Kaynakları Birimi'nin süreçlerini revize etmek

- Empati yeteneği yüksek, liyakatli ve bulunduğu ortama değer katan bireylerle çalışmak

- Tüm birimler arasında işbirliğine dayalı, karşılıklı etkileşimi teşvik eden bir ortam oluşturmak

- Kıraç Okulları'nın kurumsal politikalarına tam bağlı, uygun nitelikteki adaylarla çalışmak

- Çalışanlarımızın özel ve kurumsal bilgilerini gizlilik ilkesi gereği en iyi şekilde muhafaza etmek

Özgeçmişlerinizi, bilgi@kirac.k12.tr adresine ulaştırabileceğinizi belirtir, sizi daha yakından tanımaya hazır olduğumuzu hatırlatırız.

Başvuruda bulunmak isteyen tüm öğretmen adaylarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları”nı düzenleyen 07/07/2009 Tarih ve 80 Sayılı Kurul Kararı ile ekli çizelgelerinde yer alan nitelikleri taşımaları gerekir.Başvuru sırasında adayın kendisine fotoğraflı CV eklemesi zorunludur.