Neden Kıraç Okulları

Kıraç Okulları’nda eğitim ve öğretim, sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, tutarlı, güvenilir, yaşamla ilişkili, değişimle bağlantılı, asıl gücünü, her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır. Her öğrenci kendinin bir birey olarak önemsendiğini hangi yaşta olursa olsun net bir şekilde hisseder.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışan, konusunda uzman akademik danışmanlarla çalışan Kıraç Okulları, öğrencilerinin akademik gelişimlerini önemsemektedir. Ezberci bir anlayıştan uzak sorgulayarak öğrenmeleri, öğrendiklerini hayatla ilişkilendirmeleri sağlanır. Akademik alandaki durumları hakkındaki geribildirimler düzenli olarak anaokulu ve ilkokulumuzda sınıf öğretmenlerimiz, ortaokul ve lisemizde ise danışman öğretmenlerimiz tarafından velilerimiz ile paylaşılır. Üstün oldukları alanlar ve gelişmesi gereken yanlar hakkında bilgilendirme yapılır. Alınması gereken önlemler görüşülür. Öğrencilerimize, geliştirilmesi gerekli olan kazanımları doğrultusunda öğretmenlerimiz tarafından okul içinde takviye çalışmaları yaparak destek oluruz. Amacımız öğrencilerimizin durumlarını velileri ile objektif bir şekilde paylaşıp onların gelişimi konusundaki ortak amaca doğru en iyi şekilde hazırlamaktır.

Kıraç Okulları’nın en üstün olduğu alanlardan biri de vermiş olduğu İngilizce dil eğitimidir. Amacımız öğrencilerimizi bu dili, çok çeşitli ortamlardaki insanlarla iletişim kurabilecek kadar akıcı ve rahat kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Almanca 4. sınıftan itibaren 2. yabancı dil olarak verilmektedir. Mezun olduklarında Almanca’yı günlük ortamlarda basit düzeyde kullanabilecek öğrenciler olarak yetişmeleri sağlanır.

Yaklaşık 9000 m2 kapalı ve yaklaşık 2000 m2 açık alana sahip okulumuz, her türlü sosyal ve eğitsel etkinliklere olanak sağlamaktadır.

Kıraç Okulları; basketbol, voleybol, judo, aikido, masa tenisi ve dart gibi sportif branşlarda 7 ve sanatsal faaliyetler kapsamında gitar, keman, drama, görsel sanatlar, dans ve anaokulu müzik atölyesi olarak yine 7, toplamda 14 farklı kapalı ve tam donanımlı salonda hizmet vermektedir.

Basketbol, voleybol, judo ve aikido branşlarında faaliyet gösteren kurslara MEB onaylı ve e-okul sistemine kayıtlı resmi sertifikaların sunulduğu Kıraç Okulları, öğrencilerin yeteneklerinin en verimli şekilde değerlendirildiği bir eğitim kurumu olarak dikkat çekiyor.

Okulumuzda ayrıca fen bilgisi laboratuvarı, fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı,  resim atölyesi, kütüphane ve konferans salonu bulunmaktadır.

Bölüm odaları (Türkçe, matematik, fen, sosyal, yabancı diller) hem zümre hazırlıklarının yapıldığı hem de  öğrencilerimizin akademik eksikliklerinin giderilmesi için bire bir ve grupça eğitim - öğretim çalışmalarının yapıldığı yerler olarak kullanılmaktadır.

Satranç dersliğinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerimize satranç eğitimi verilmekte; ortaokul ve lise öğrencilerimiz de bir program dâhilinde buradan yararlanmaktadırlar.

Öğrencilerimizin gelişimi bir bütün olarak ele alınmakta, akademik yönünün olduğu kadar diğer yönlerinin geliştirilmesine de önem vermekteyiz. Bu nedenle öğrencilerimizin, akademik durumu ve psikolojik gelişimleri sürekli izlenmektedir. Bütün bunların yanında çocuklarımızın sosyal ve kültürel aktivitelere (konferans, söyleşi, gezi, yarışma vb.) katılımları sağlanarak onların mutlu, kendine güvenli bireyler olmalarında destek olunmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla da öğrenci kulüpleri oluşturulmuştur.

Öğrencilerimize dayanışma ve yardımlaşma becerileri kazandırmak, çevresine ve topluma karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına yer verilir.

Özgüvenlerini geliştirmek amacıyla her düzeyde yaş gurubu özelliklerine ve ders kazanımlarına uygun olarak şehir içi ve şehir dışı inceleme ve kültür gezileri düzenleriz.

“Kıraçlı olmanın ayrıcalık olduğunu, Kıraçlı her öğrenci ve veli hisseder!”