Eğitim Modeli

Kıraç Okulları’nda, öğrencilerin akademik gelişimlerini sağlayabilmek için MEB temelli farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş, özgün bir müfredat uygulanmaktadır. Konusunda uzman akademisyenler danışmanlığında hazırlanan “Kıraç Okulları Eğitim Modeli”, akademik gelişim süreçlerinde tüm yönleriyle öğrenciyi merkeze almaktadır.

Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş müfredat öğrencilere neler kazandırır?

- Öğrenme sürecini merak duygusuna ve araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirir-Etkin düşünme becerileri geliştirmeyi amaçlar

- 21. yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, işbirliği, inovatif düşünme kavramlarının gelişimini destekler

- Özgüven ve kendini tanıma becerilerini geliştirir-Birey merkezli ve bireysel farklılıklara duyarlıdır

- Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir-Sorumluluk becerilerinin gelişmesini destekler

- Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve öğrencilerin hayatı tanımalarını sağlar-Aile katılımını destekler

YABANCI DİL BECERİLERİ PROGRAMI (YDP)

Yabancı dilde yaparak yaşayarak, farkına varmadan öğrenmenin amaçlandığı Kıraç Okulları, bu alandaki başarısını ulusal ve uluslararası düzeyde katıldığı sınavlarda defalarca tescillemiştir. Yabancı Dil Becerileri Programı kapsamında görülen yoğun birinci ve ikinci yabancı dil eğitimi ile şunlar hedeflenmektedir:

- Okuma, yazma, dinlediğini anlama ve konuşmadan oluşan dört dil becerisini eşit derecede kazandırma

- Anadolu liseleri ve yabancı liselerde hazırlık sınavı muafiyeti

- Cambridge ESOL sınavlarında başarılı olma

- Uluslararası geçiş sınavlarında başarı sağlama

- Liseye geçiş sınavlarında başarı sağlama

ZİHİNSEL BECERİLER PROGRAMI (ZİP)

Program, Kıraç Okulları akademik danışmanları ile matematik ve sınıf öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir. Zihinsel beceriler; ana sınıfı ve ilkokul müfredatı içinde haftada bir saat zorunlu bir ders olarak işlenmektedir. Derslerde, Kıraç Okulları’nın kendi özgün yayını ders materyali olarak kullanılmaktadır.

Programın kazandırmayı hedeflediği beceriler nelerdir?

- Dikkat, konsantrasyon ve algılama

- Hafıza / hatırlama

- Görsel algı

- Akıl yürütme / mantıksal bağ kurma

- Karşılaştırma yapma

- Farklı bakış açısı kazanma

- Hızlı ve doğru karar verme

- Takım halinde çalışma

- Yaratıcı düşünme

- Analitik düşünme

- Problem çözme

KARİYER BECERİLERİ PROGRAMI (KAP)

Akademik danışmanlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, yaratıcı drama ve sınıf öğretmenleri ile birlikte özgün şekilde geliştirilen program; öğrencilerde iş ve özel yaşantılarını yönetebilme konusunda farkındalık sağlamayı ve başarılı olabilmelerini amaçlıyor.

Pratik eğitimlerle desteklenen teorik eğitim; öğrencilere şu becerileri kazandırmaktadır:

- Etkili iletişim becerileri

- Çatışma ve sorun çözme becerileri

- Profesyonel yaşam becerileri

- Kendini tanıma becerileri

- Takımın aktif üyesi olabilme becerileri

YETENEK BECERİLERİ PROGRAMI (YEP)

Yeteneklerle ilgili gözlem ve değerlendirilmeler yapılarak başlayan program, yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğrencilerin kulüp faaliyetlerine yönlendirilmesiyle devam eder. Yetenek gelişimi yıl boyunca yakından takip edilir.

Yetenek Becerileri Programı; ortaokulda haftada 2 saat kulüp çalışmalarıyla devam etmektedir. Branşlar; müzik (piyano, keman, gitar, yan flüt, orkestra), beden eğitimi (dans, voleybol, basketbol, masa tenisi) ve görsel sanatlar (3 boyutlu çalışmalar, heykel, seramik) şeklindedir.

SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ PROGRAMI (SYP)

Yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Sosyal Yaşam Becerileri Programı, öğrencilere önemli beceriler kazandırıyor. Program ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Program ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır:

- Olumsuz etkenlere karşı bireysel dirençlerini artırma

- Olumlu davranışlara yönlendirerek yapıcı bireyler olmalarını sağlama

- Sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme

- Kendi ilgi ve ihtiyaçlarının farkında ama yaşadığı çevreleri ile uyumlu bir anlayışta toplumun ihtiyaçlarına da duyarlı olarak yetişme

- Birbirlerine saygı gösterme, değer verme