Zihinsel Beceriler Programı

Program, Kıraç Okulları akademik danışmanları ile matematik ve diğer branş öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir. Zihinsel beceriler; ana sınıfı ve ilkokul müfredatı içinde haftada bir saat zorunlu bir ders olarak, ortaokulda branş derslerinde işlenmektedir.

Programın kazandırmayı hedeflediği beceriler nelerdir?

 • Dikkat, konsantrasyon ve algılama

 • Hafıza / hatırlama

 • Görsel algı

 • Akıl yürütme / mantıksal bağ kurma

 • Karşılaştırma yapma

 • Farklı bakış açısı kazanma

 • Hızlı ve doğru karar verme

 • Takım halinde çalışma

 • Yaratıcı düşünme

 • Analitik düşünme

 • Problem çözme