Mentör Öğretmen

Mentör öğretmen, öğrencilerimizin hedefe ulaşmasında onlara yardımcı olan, onları gözlemleyen ve yol gösteren uzman kişidir. Mentör öğretmenler branş öğretmenleri arasından seçilir ve öğrenciyle bire bir ilgilenir.

Mentör öğretmenlik sistemi akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde önemli kolaylıklar sağlar. Bu sayede öğrencilerimizin eğitim ve sosyal alandaki gelişimleri titizlikle takip edilir, farkındalıklarının artması, planlama ve hedef odaklı çalışmalara uygun davranmaları sağlanır.

Öğrenci bu sayede daha çok organize olur ve zamanı daha iyi yönetir. Eğitim konusunda daha istekli ve hedef belirlemede etkin olduğu için kendisini kolaylıkla disipline eder.