Kıraç Sınav Akademisi

Bireysel Çalışma Planı ile Performans Takibi

Öğrenci performans takibi bir ekip işidir. Başarıya ulaşmada öğrenci ve öğretmenin yanında okul yönetimi, rehberlik ve velilere de görevler düşmektedir. Her öğrencimizin bir mentör öğretmeni vardır. Mentör öğretmenler öğrencilerimizle yaptığı görüşmeler sonunda;

Düzenli rapor tutar ve bu raporlar doğrultusunda Rehberlik Birimi ile işbirliği yaparak kişiye özel çalışma programı hazırlanmasını sağlar.

 • Çalışma programının düzenli bir şekilde uygulanmasını takip eder.

 • Performans artışına ve ihtiyaca göre progrmanı güncellenmesini sağlar.

 • Süreç ile ilgili olumlu - olumsuz tüm detayları, rehber öğretmen ile birlikte değerlendirip öğrenci ve veli ile paylaşır.

Sınav Mentörlüğü

Mentör öğretmen, öğrencilerimizin hedefe ulaşmasında onlara yardımcı olan, onları gözlemleyen ve yol gösteren uzman kişidir. Mentör öğretmenler branş öğretmenleri arasından seçilir ve öğrenciyle bire bir ilgilenir.

Mentör öğretmenlik sistemi akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde önemli kolaylıklar sağlar. Bu sayede öğrencilerimizin eğitim ve sosyal alandaki gelişimleri titizlikle takip edilir, farkındalıklarının artması, planlama ve hedef odaklı çalışmalara uygun davranmaları sağlanır.

Öğrenci bu sayede daha çok organize olur ve zamanı daha iyi yönetir. Eğitim konusunda daha istekli ve hedef belirlemede etkin olduğu için kendisini kolaylıkla disipline eder.

Sınav Hazırlık Süreci

 • LGS sürecini anlatan rehberlik sunumları

 • LGS başvuruları

 • LGS hazırlık süreci kapsamında bireysel strateji belirleme konularında rehberlik görüşmeleri

 • LGS tercih ve yerleştirme işlemlerinde öğrenci veliye yönelik uzman bireysel danışmanlık

LGS (Lise Giriş Sınavları) Tercih Danışmanlığı

5. Sınıf seviyesinden itibaren, öğrenci ve velilerimizi merkezi sınavlar konusunda bilgilendirmek ve gerekli hazırlıkları yapmak üzere çalışmalarımıza başlıyoruz. Rehberlik Birimi olarak;

 • 5.sınıftan itibaren öğrencilerimizi yetenek haritası, öğrenci tanıma formu ve ders performans takibi yoluyla akademik ve duygusal-sosyal yönden tanımaya başlarız.

 • 8. sınıfta öğrencilerimizin lise seçimlerine yardımcı olmak için ilgi ve yetenek testleri uygulayarak tercihlerini doğru bir şekilde yapmalarına katkıda bulunuruz.

 • 5 ve 6. sınıflarda aralıklı olarak, 7 ve 8.sınıfta ise öğrencilerimiz KISA (Kıraç Sınav Akademisi) sisteminin yoğun sınav hazırlığı temposuna dâhil olurlar. Düzenli ve sık aralıklarla yapılan tarama ve genel deneme sınavlarıyla hedeflerine her geçen gün daha da yaklaşmış olurlar.

 • 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize kademelerine uygun her hafta süreç değerlendirme testleri ve her ay genel deneme sınavları uygularız ve her öğrencinin sınav performansını gözlemleyerek gerekli stratejileri belirleriz.

 • Çalışmalarımız kapsamında sınıf sunumları ve seminerlerin yanı sıra, bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri yaparız. Lise tercih döneminde veli-öğrencimizle bireysel görüşmeler düzenler bu konuda uzman danışmanlık desteği veririz.

Kariyer Planlama

Çocuklarımızın eğitim ve öğretim sürecinde en önemli amacı kişilik yapısına uygun bir meslek sahibi olmaktır. Tercih edecekleri mesleğin onları bir ömür boyu mutlu edecek bir meslek olması iyi bir kariyer planlamasından geçmektedir. Lise seçimleri bu noktada öğrencinin eğitim öğretim yaşantısında büyük bir öneme sahiptir. Bu bilincin ve farkındalığın oluşması için öğrencinin ilkokul ve ortaokul yaşantısında sistemli ve planlı bir okul ve ev çalışması şarttır. Bu amaçla öğrencilerimize sistemli ve planlı olabilme sürecini 5,6 ve 7.sınıflarda belirli aralıklarla, 8. sınıflarda ise her hafta düzenli olarak rehberlik derslerinde yapılan çeşitli çalışmalarla kazandırmaya çalışırız.

Veli - Öğrenci Seminerleri

Okulumuzda, verimli ders çalışma ve zamanı etkili kullanma, meslek seçimi, üniversite-bölüm seçimi vb. konularda destek ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan öğrencilerimizle bireysel görüşme ve planlamanın yanı sıra, düzenli olarak veli-öğrenci seminerleri yapıyoruz.

Seminer konularımızdan bazıları şunlardır:

 • KISA (Kıraç Sınav Akademisi) Yıllık Çalışma Planı

 • Teknoloji Bağımlılığı ve Psikososyal Gelişim

 • Problem Çözme Becerileri

 • Duygularımız - Öfke Kontrolü

 • Verimli Ders Çalışma ve Zamanı Etkili Kullanma

 • Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları

 • Z Kuşağı ve Zaman Yönetimi

 • Başarıya Giden Yolda Beynin İşleyişi

 • Endüstri 4.0 ve Eğitim

 • LGS Tercih Danışmanlığı