Rehberlik

Özel Kıraç Ortaokulu’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; öğrencileri Kişisel-Sosyal Gelişim, Eğitsel -Akademik Gelişim ve Mesleki Gelişim alanlarında desteklemektedir. Öğrencinin kendini tanımasına ve anlamasına, ilgi, yetenek ve özelliklerini keşfetmesine, sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmesine, duyu ve düşünceleri konusunda farkındalık kazanmasına yardımcı olur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak çalışmalarımız şunlardır:

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler;

Öğrencinin kendi ihtiyacı doğrultusunda, öğretmenin ya da velinin yönlendirmesi ile planlanmaktadır. Bu görüşmelerde;

Sosyal-Duygusal Gelişimi Takip Etme

Zaman Yönetimi

Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Kazandırma

Soru Çözüm Teknikleri

Ders Çalışma Planı Hazırlama

Sınav Analizi

Yetenek Haritası Uygulama

Ergenlik Dönemi ve Gelişim Özellikleri Konusunda Bilgilendirme

Etkili İletişim Becerileri Kazandırma

Çatışma Çözme Becerileri Kazandırma

Dikkat Güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca;

Öğrenciyi tanımaya yönelik ‘Öğrenci Tanıma Formu’ ve ‘Sınıf İçi Öğrenci Davranış Gözlemi’ yapılmakta, ‘Ders Çalışma Alışkanlıkları Testi’ ve ‘Öğrenme Stilleri Envanteri’ uygulanmakta, ‘Etüt Planlamaları’ ve ‘Yetenek Kulüplerine Yönlendirme’ çalışmaları yapılmakta ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda herhangi bir konuda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacı ile seminerler düzenlemekte, bültenler yayınlanmaktadır.

Veliye Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler:

Veli ile yapılan bireysel görüşmeler velilerin talebi doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Akademik Kurul Görüşmeleri:

Yıl içinde rehber öğretmen, müdür yardımcısı ve velinin katılımı ile gerçekleştirilen bu görüşmelerde Yetenek Haritası Raporu, yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarının sonuçları, öğrencinin sosyal-duygusal gelişimi ve akademik performansı paylaşılmaktadır.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler:

Kıraç Ortaokulu’nda yürütülen Koçluk Sistemi’nin daha sağlıklı ve sistemli işlemesi açısından belirli aralıklarla Koç öğretmenler ile bireysel görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde öğrenciler tek tek ele alınarak, sosyal-duygusal ve akademik gelişimleri yakından takip edilir, ihtiyaçların kısa sürede fark edilmesi sağlanır.

Mini ŞÖK Toplantıları:

Müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve koç öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen bu görüşmelerde öğrenci hakkında bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Seminerler:

Modern eğitim sistemi hızla gelişmekte, her an yenilikler ve değişimler yaşanmaktadır. Tüm bunları yakından takip etmek ve öğretmenlerimizi kişisel gelişimleri açısından desteklemek amacı ile bilgilendirme seminerleri yapılmaktadır.