Dijital Eğitim Platformu

Kıraç Ortaokulunda yeni çağın tüm eğitim dinamiklerini okulumuza taşıyan Sebit VCloud’la öğrencilerimiz kişiselleştirilmiş bir eğitim yaklaşımıyla sürece katılırlar. İş birliği ve iletişim odaklı öğrenme ortamlarında, sosyal ve akademik birikimlerini geleceğe taşıyarak başarılı olurlar.

Okulumuzda kullanılan bu “Dijital Eğitim Platformu” ile Eğitim ve teknoloji bir araya getirerek, yeni çağın eğitsel süreçlerinin uygulanmasını kolaylaştırılır.

Öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşiminde, akademik iş birliği temelli bu eğitsel paylaşım ortamı; Sosyal Öğrenme, Ters - Yüz Öğrenme (Flipped Learning), Akran Etkileşimli Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme metodolojilerinin etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanınır.

  • Öğretim Süreç Desteği

  • Kişiselleştirilmiş Ödev Sistemi

  • Ölçme Değerlendirme ve Eksik Tamamlama Sistemi

  • Akıllı Etüt sistemi gibi özellikleri ile akademik iş birliği, sürekli iletişim, anlık takip ve anlık geri bildirim özellikleriyle, öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini destekler.