İlkokul

Öğrencilerimizin birer zenginlik diye kabul ettiğimiz bireysel farkları yanında ilgi, eğilim ve yeteneklerini de dikkate alarak sağlıklı bir kişilik geliştirmeleri, çalışmalarımızın temelinde yer alıyor.

Birinci sınıftan başlayarak ilkokulumuzun tüm sınıflarında yoğun bir biçimde sürdürdüğümüz İngilizce derslerimizle öğrencilerimizin, dört yıllık süreç sonunda İngilizceyi günlük hayatta kullanabilecekleri bir düzeyi yakalamalarını hedeflemiş bulunuyoruz.

Öğrencilerimiz dördüncü sınıftan başlayarak ikinci yabancı dil olarak Almanca öğreniyorlar. Satranç ilk üç sınıfta ders, sonraki sınıflarda etkinlik olarak yer alıyor.

Kulüp çalışmalarında; bilgisayar, satranç yanında resim ve el sanatları, müzik, halk oyunları, step, masa tenisi, tiyatro çalışmaları yapılıyor.

Türkçe, Matematik ve İngilizcede yetersizlikleri görülen öğrencilerimiz yetiştirme çalışmalarıyla güçlendiriliyorlar.

Donanımlı Fen Bilgisi Laboratuvarlarımızda (1, 2, 3 ve 4. sınıflarda) grup deneyleriyle, öğrencilerimizin keşfetme, neden-sonuç ilişkisini görebilme, mantıklı bağlar kurabilme, problem çözebilme becerileri geliştirilmektedir.