İlkokul

Zihinsel Beceriler Programı

Zihinsel Beceriler Programı

Program, Kıraç Okulları akademik danışmanları ile matematik ve sınıf öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir. Zihinsel beceriler; ana sınıfı ve ilkokul müfredatı içinde haftada bir saat zorunlu bir ders olarak işlenmektedir. Derslerde, Kıraç Okulları’nın kendi özgün yayını ders materyali olarak kullanılmaktadır.

Yetenek Becerileri Programı (YEP) 1
Yetenek Becerileri Programı (YEP) 2

Yetenek Becerileri Programı (YEP)

Yeteneklerle ilgili gözlem ve değerlendirilmeler yapılarak başlayan program, yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğrencilerin kulüp faaliyetlerine yönlendirilmesiyle devam eder. Yetenek gelişimi yıl boyunca yakından takip edilir. Yetenek Becerileri Programı; ilkokulda haftada 1 saat yetenek kulübü çalışmalarıyla devam etmektedir.

Yabancı Dil Becerileri Programı (YDP)

Yabancı Dil Becerileri Programı (YDP)

Yabancı dilde yaparak yaşayarak, farkına varmadan öğrenmenin amaçlandığı Kıraç Okulları, bu alandaki başarısını ulusal ve uluslararası düzeyde katıldığı sınavlarda defalarca tescillemiştir. Yabancı Dil Becerileri Programı kapsamında görülen yoğun birinci ve ikinci yabancı dil eğitimi ile şunlar hedeflenmektedir:

Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri Programı (SYP)

Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri Programı (SYP)

Yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Sosyal Yaşam Becerileri Programı ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Rehberlik

Rehberlik

Özel Kıraç İlkokulu’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; öğrencilerimizin iyi iletişim becerilerine sahip, bireysel farklılıklara saygılı, kendini iyi ifade edebilen öz güvenli nesiller olabilmeleri adına belli ve ilgi, yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak çalışmalarını rehber öğretmen-veli-öğrenci ve okul yönetimi işbirliği ile yürütmektedir.

Kıraç Sanat ve Spor 1
Kıraç Sanat ve Spor 2

Kıraç Sanat ve Spor

2002 yılından itibaren faaliyet gösteren Kıraç Okullları, akademik yeterliliğin yanı sıra sanat ve sportif becerisi yüksek nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.