Rehberlik

Özel Kıraç İlkokulu’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; öğrencilerimizin iyi iletişim becerilerine sahip, bireysel farklılıklara saygılı, kendini iyi ifade edebilen öz güvenli nesiller olabilmeleri adına belli ve ilgi, yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak çalışmalarını rehber öğretmen-veli-öğrenci ve okul yönetimi işbirliği ile yürütmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak çalışmalarımız şunlardır:

Öğrenci ile bireysel görüşme

Öğrencinin sosyal-duygusal, kişisel ve akademik açıdan desteklenmesi amacı ile içinde bulunduğu yaş düzeyine uygun çalışmalar yapılır. Sadece problemlerin çözümüne yönelik değil aynı zamanda öğrenciyi bulunduğu konumdan bir üst seviyeye çıkarmak hedeflenir.

- Aday Öğrenci Tanıma Testi

- Oryantasyon Atölye Çalışmaları Gözlemleri

- Öğrenci Tanıma Formu

- Sınıf İçi Öğrenci Davranış Gözlemi

- Yetenek Haritası Uygulama

- Öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir.

- Dikkat Güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. ‘Sosyal Yaşam Becerileri’ programı uygulaması ile öğrenciye temel yaşam becerileri kazandırmak hedeflenir. Bunun yanında sınıf içi gözlemler ile öğrencilerin davranışları yakından takip edilir ve değerlendirilir.

Bültenler

Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve / veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.

Veli ile yapılan görüşmeler

- Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır.

- Öğrenciyi tanıma amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla görüşmeler yapılır.

Akademik kurul görüşmeleri

Yıl içinde rehber öğretmen, müdür yardımcısı,sınıf öğretmeni ve velinin katılımı ile gerçekleştirilen bu görüşmelerde Yetenek Haritası Raporu, yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarının sonuçları, öğrencinin sosyal-duygusal gelişimi ve akademik performansı paylaşılmaktadır.

Öğretmenlerimiz ile Kıraç Rehberlik Birimi

Kıraç İlkokulu’nda sınıf öğretmenleri ile belirli aralıklarla bireyse görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde öğrenciler tek tek ele alınarak, sosyal - duygusal ve akademik gelişimleri yakından takip edilir, ihtiyaçların kısa sürede fark edilmesi sağlanır. Öğretmenlere yönelik çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları ve seminerler yapılmaktadır.

Mini ŞÖK toplantıları

Müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve sınıf öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen bu görüşmelerde öğrenci hakkında bilgi paylaşımı yapılmaktadır.