Yetenek Becerileri Programı (YEP)

Yeteneklerle ilgili gözlem ve değerlendirilmeler yapılarak başlayan program, yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğrencilerin kulüp faaliyetlerine yönlendirilmesiyle devam eder. Yetenek gelişimi yıl boyunca yakından takip edilir. Yetenek Becerileri Programı; ilkokulda haftada 1 saat yetenek kulübü çalışmalarıyla devam etmektedir. 

Sözel - Dil Yetenek Alanı Kulübü

- Yaratıcı Yazarlık

Matematik - Mantıksal ve Doğa Yenetek Alanı Kulübü

-  Akıl Oyunları - Düşünme Becerileri
- Kodlama
- Satranç
- Eko Okul

Görsel Uzamsal Yetenek Alanı Kulübü

- Karikatür
- Aksesuar Tasarımı

İşitsel - Müzikal Yetenek Alanı Kulübü

- Orff Kulübü

Sosyal - Kişisel Özedönük Yetenek Alanı Kulübü

- Sosyal Sorumluluk
- Girişimcilik
- Sunum Becerileri

Bedensel - Kinestetik Yetenek Alanı Kulübü

- Dans
- Judo
- Spor Branşları