Zihinsel Beceriler Programı

Program, Kıraç Okulları akademik danışmanları ile matematik ve sınıf öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir. Zihinsel beceriler; ana sınıfı ve ilkokul müfredatı içinde haftada bir saat zorunlu bir ders olarak işlenmektedir. Derslerde, Kıraç Okulları’nın kendi özgün yayını ders materyali olarak kullanılmaktadır.

Programın kazandırmayı hedeflediği beceriler nelerdir?

- Dikkat, konsantrasyon ve algılama

- Hafıza / hatırlama

- Görsel algı

- Akıl yürütme / mantıksal bağ kurma

- Karşılaştırma yapma

- Farklı bakış açısı kazanma

- Hızlı ve doğru karar verme

- Takım halinde çalışma

- Yaratıcı düşünme

- Analitik düşünme

- Problem çözme