Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri Programı (SYP)

Yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Sosyal Yaşam Becerileri Programı ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Program ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır:

- Olumsuz etkenlere karşı bireysel dirençlerini artırma

- Olumlu davranışlara yönlendirerek yapıcı bireyler olmalarını sağlama

- Sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme

- Kendi ilgi ve ihtiyaçlarının farkında ama yaşadığı çevreleri ile uyumlu bir anlayışta toplumun ihtiyaçlarına da duyarlı olarak yetişme

- Birbirlerine saygı gösterme, değer verme