Yabancı Dil Becerileri Programı (YDP)

Yabancı dilde yaparak yaşayarak, farkına varmadan öğrenmenin amaçlandığı Kıraç Okulları, bu alandaki başarısını ulusal ve uluslararası düzeyde katıldığı sınavlarda defalarca tescillemiştir.

Yabancı Dil Becerileri Programı kapsamında görülen yoğun birinci ve ikinci yabancı dil eğitimi ile şunlar hedeflenmektedir:

- Okuma, yazma, dinlediğini anlama ve konuşmadan oluşan dört dil becerisini eşit derecede kazandırma

- Anadolu liseleri ve yabancı liselerde hazırlık sınavı muafiyeti

- Cambridge ESOL sınavlarında başarılı olma

- Uluslararası geçiş sınavlarında başarı sağlama

- Liseye geçiş sınavlarında başarı sağlama

- İlkokul 1 ve 2. sınıflarda Bilingual (Çift Dilli) Eğitim Programı uygulanır.