Anaokulu

Anaokulumuzda 3-6 yaş grubu çocuklarının önce, kendi ile barışık, özgüveni yüksek, en önemlisi mutlu bireyler olmaları önemsenmekte ve tüm gelişim alanlarındaki becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Etkin Öğrenme ve Çoklu Zekâ Modeli esas alınmaktadır. Her yaş grubuna özel, çocukların bireysel farklılıkları, ilgi alanları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programları ve etkinlikler ile gelişimleri desteklenir.

Günlük program içerisinde yaş gruplarına uygun etkinlikler, oyunlar ve proje çalışmaları eğitim programımızın temelini oluşturur. Planlama, sorgulama, araştırma ve tartışma ortamı sağlanarak çocuklarımızın özgüvenli ve üretken bireyler olmalarına çalışılır. Onlara sorumluluk duygusu kazandırabilecek, yaratıcı olmalarına katkı sağlayabilecek, sorun çözme becerilerini artırabilecek beceriler doğal bir biçimde kazandırılmaktadır.

Anasınıflarımızda eğitim programları oluşturulurken temelde ilkokula hazırlayıcı nitelikte olmaları esas alınmıştır. Görsel algı ve dikkat çalışmaları, Türkçe dil etkinliği, fen-matematik, okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları ve İngilizce yer eğitim programımızda yer almaktadır. Ayrıca yaş gruplarına göre yaratıcılıklarını geliştiren müzik ve orff çalışmaları, görsel sanatlar, beden eğitimi ve jimnastik, halk oyunları, bale ve satranç dersleri de yapılmaktadır.

Programlarımızın kazanım ve öğrenme süreci ele alınarak her ay sonunda her sınıf için; yöneticilerin, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapılır. Her öğrencinin akademiksel ve davranışsal gelişimi değerlendirilerek velisi ile paylaşımda bulunulur.

Her derse ait o ay işlenecek etkinlikler ve kazanımlar, geziler, duyurular her ayın son günü aylık eğitim programlarımız yolu ile velilerimize ulaştırılır.

Ulaşım

Sınıflarımızda eğitim saat 08.30’ta başlayıp 16.15’e kadar devam eder. Çocuklarımız saat 16.15’den itibaren okul servisleriyle güven içinde evlerine ulaştırılırlar. Çalışan velilerimiz, çocuklarını saat 07.30 ’da nöbetçi öğretmene teslim edebilir ve 16.15 -18.30 saatleri arasındaki etüt çalışmasından yararlanabilirler.

Beslenme

Öğrencilerimiz titizlikle oluşturulan yemek listelerine uygun, tamamen hijyenik koşullarda hazırlanan sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı ile beslenir. Çocuklarımızın yeme alışkanlıkları dikkatle takip edilir.