Anaokulu

Akademik Beceriler Programı 1
Akademik Beceriler Programı 2
Akademik Beceriler Programı 3

Akademik Beceriler Programı

Okul öncesi dönem öğrenmenin en yoğun olduğu ,temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin biçimlendiği dönemdir. Amacımız; çocuklarımızın merak duygusunu geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü öğrenme merakla gerçekleşir.

Zihinsel Beceriler Programı (ZİP) 1
Zihinsel Beceriler Programı (ZİP) 2
Zihinsel Beceriler Programı (ZİP) 3

Zihinsel Beceriler Programı (ZİP)

Program, Kıraç Okulları akademik danışmanları ile matematik ve sınıf öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir.

Yetenek Becerileri Programı (YEP) 1
Yetenek Becerileri Programı (YEP) 2
Yetenek Becerileri Programı (YEP) 3
Yetenek Becerileri Programı (YEP) 4
Yetenek Becerileri Programı (YEP) 5

Yetenek Becerileri Programı (YEP)

Yeteneklerle ilgili gözlem ve değerlendirilmeler yapılarak başlayan program, yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğrencilerin İlkokula devamlılığı kulüp faaliyetlerine yönlendirilmesiyle devam eder. Yetenek gelişimi yıl boyunca yakından takip edilir.

Yabancı Dil Becerileri Programı (YDP) 1
Yabancı Dil Becerileri Programı (YDP) 2
Yabancı Dil Becerileri Programı (YDP) 3
Yabancı Dil Becerileri Programı (YDP) 4

Yabancı Dil Becerileri Programı (YDP)

İngilizce Programımızın temel amacı İngilizce yi etkinlik ve oyunlarla öğretmektir. Çift dilli (Bilingual) eğitim programı şeklinde uygulanır . Öğrenmenin kalıcı olması için özgün materyaller, gerçek nesneler kullanılarak zengin bir eğitim ortamı sağlanır.İngilizce öğretmeni tüm etkinliklerde İngilizce konuşur ve etkinliğini sınıf öğretmeni ile birlikte gerçekleştirir.

Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri Programı (SYP)

Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri Programı (SYP)

Yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Sosyal Yaşam Becerileri Programı ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.Program ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır:

Rehberlik

Rehberlik

Anaokulu, çocuklara ilk defa okul kavramıyla tanıştıkları, kurallı bir öğrenme ortamını deneyimledikleri, ailelerinden ayrılıp yaşıtlarıyla ve başka yetişkinlerle paylaşımda bulundukları, kişisel becerilerini geliştirdikleri, sınırlarını ve yeteneklerini keşfedip sergileyebildikleri sosyal bir ortam sağlar.