Akademik Beceriler Programı

Okul öncesi dönem öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin biçimlendiği dönemdir. Amacımız; çocuklarımızın merak duygusunu geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü öğrenme merakla gerçekleşir.

Her yaş grubuna özel, gelişimsel özellikleri dikkate alınarak tüm etkinlikler, çocuk merkezli öğrenme ilkesi ile çocukların bireysel farklılıkları, ilgi alanları ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Günlük program içerisinde yaş gelişim özelliklerine uygun etkinlikler, oyunlar ve proje çalışmaları eğitim programımızın temelini oluşturur. Planlama, sorgulama, araştırma ve tartışma ortamı sağlanarak çocukların üretken bireyler olmaları sağlanır. Ana sınıflarımızda eğitim programları oluşturulurken temelde ilköğretime hazırlayıcı nitelikte olması, görsel algı ve dikkat çalışmaları ile okuma - yazma çalışmaları esas alınmıştır.

Akademik Beceri programımızda şu çalışmalar uygulanır:

- Dil etkinlikleri

- Bilim Atölyesi (Fen laboratuvarı ve matematik etkinlikleri)

- Gems etkinlikleri

- Kıraç'ın şefleri

- Müzik atölyesi (Orff-Ritim)

- Oyun ve hareket etkinliği

- İlkokula hazırlık

Dil Etkinlikleri

Türkçe dil etkinliği derslerinde öncelikli olarak öğrencilerin dil gelişimleri ve bunun yanında bilişsel gelişimleri desteklenir. İçinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinlikler yer alır. Türkçe etkinlikleri çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlar ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini destekler. Sözcük dağarcığı gelişen çocuğun, kelime tanımlama becerisi gelişir, dile hâkimiyeti artar.

Hikâye Zamanı

Her temayla ilgili olarak çocuklara çeşitli hikâyeler okunur. Bunun yanında hikaye tamamlama, hikaye oluşturma, hikayeye başlık bulma, okunan hikayeyi resimlendirme, çeşitli resimlere bakarak hikaye kurgulama, görsel okuma vb. çalışmalar yapılır. Ayrıca çocuklar sınıftaki kitaplıktan kendileri kitap seçerek inceler. Evden getirdikleri hikâye kitaplarını, arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Göster Anlat ve Scamper

Göster - Anlat etkinliğinde çocuklar evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına gösterir ve onlara bu nesnelerle ilgili bir tanıtım yaparlar. Etkinliğin amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinlemesine, sorular üretmesine ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat yaratmaktır.

Değerler Eğitimi

Çocukların saygı, işbirliği, dürüstlük, sorumluluk, güven gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerler kavramı somut deneyimlere dönüştürecek etkinliklerle planlanır. Çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişim düzeyleri dikkate alınır.

Bilim Atölyesi (Fen Laboratuvarı ve Matematik Etkinlikleri)

Çevrelerinde olup biten her şeye ilgisi olan çocukların, sınıf öğretmeni tarafından yapılan fen deneyleri ile henüz keşfedemedikleri bilimsel olaylara karsı daha duyarlı hale gelmelerini sağlar. Çocuklar fen, doğa ve matematik çalışmaları ile araştırma, gözlemleme, inceleme, fikirlerini uygulayıp test edebilme, deney yaparak öğrenme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve sorgulama gibi bilimsel yöntemleri öğrenirler. Bu çalışmalar çocukların çevrelerini tanımalarına, el becerilerini geliştirmelerine, açık fikirli ve meraklı bireyler olmalarına yardımcı olur.

Gems Etkinlikleri

GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur. Önce yapmak sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem; öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.GEMS Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanır, böylece bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atılmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda, yaşayarak öğrenir.Okullumuzda uygulanan bazı GEMS üniteleri: Ağaç Evler, Düğmeler, Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Penguenler, Kelebekler, Uğurböcekleri...

Kıraç’ın Şefleri

Mutfak bilgilerini öğrendiği; el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirdiği öğrenme ortamıdır. Her ay bir etkinlikle farklı ürünleri bir araya getirip ürün oluşturma tanıma ve keşfetme çalışmaları etkinlik yolu ile kazanılır.

Müzik Atölyesi (Orff - Ritim)

Anaokulumuzda müzik eğitimi ile öğrencilerin müziği sevmesi, yaşamlarında yer vermesi iç duyuş ve ritim duygusunun kulak eğitimi ile gerçekleştirilmesi, yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz ritim duygusunun gelişimine yardımcı olan orff çalıgılarını kullanırlar. Okul öncesi dönemde müzik - orff çalışmaları,söz ve hareketin çocuklarla ifade yöntemi olarak kullanılmasıdır.Çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olur. Orff eğitimi çeşitli ritm aletleri, davullar, marakaslar ve ses boruları ile ritm kulaklarını geliştirir ve ses estetiği kazanmalarına yardımcı olur. Grup içinde yapılan çalışmalar; yardımlaşmalarına, paylaşmalarına, güven duygularının gelişmesine, konuşma ve hareket becerisi kazanmalarına ve sözcük hazinelerinin geliştirilmesine oynayarak öğrenmelerine katkıda bulunur.

Oyun ve Hareket Etkinliği

Hareket eğitimi her bireyin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal bütünlük içerisinde gelişmesini, sağlıklı yaşamasını sağlar. Hareket eğitimi etkinliğinde koordinasyon geliştirici çalışmalar ve fiziksel postüre yönelik cimnastik çalışmaları yapılmaktadır.

İlkokula Hazırlık

5 yaş grubu çocuklarımızın çeşitli oryantasyon çalışmaları ile İlkokula tam anlamıyla hazır olmaları hedeflenir. Konusunda yetkin ve deneyimli sınıf öğretmenlerimiz ile İlkokul öğretmenlerimiz işbirliği içindedir. Ses çalışması,kavram çalışması, çizgi vb. çalışmalarla Anaokulu öğrencileri daha sonraki eğitim yaşamına; okulu ve öğrenmeyi seven, kendini ifade edebilen, temel eğitim bilgileriyle donanımlı öğrenciler olarak hazırlanırlar.