Yabancı Dil Becerileri Programı (YDP)

İngilizce Programımızın temel amacı İngilizce yi etkinlik ve oyunlarla öğretmektir. Çift dilli (Bilingual) eğitim programı şeklinde uygulanır . Öğrenmenin kalıcı olması için özgün materyaller, gerçek nesneler kullanılarak zengin bir eğitim ortamı sağlanır.İngilizce öğretmeni tüm etkinliklerde İngilizce konuşur ve etkinliğini sınıf öğretmeni ile birlikte gerçekleştirir.

Yabancı dili yaşayarak ve uygulayarak, farkına varmadan öğretmeyi amaçlayan Kıraç Okulları, bu alandaki başarısını ulusal ve uluslararası düzeyde katıldığı sınavlarda defalarca tescillemiştir.

Yabancı Dil Becerileri Programı (YDP) kapsamında görülen yoğun yabancı dil eğitimi hedeflenmektedir:

- Dinlediğini anlama ve konuşma becerisini kazandırma

- Yabancı dili benimseme, hayata kazandırma

- O dilde düşünme ve yaşama