Rehberlik

Anaokulu, çocuklara ilk defa okul kavramıyla tanıştıkları, kurallı bir öğrenme ortamını deneyimledikleri, ailelerinden ayrılıp yaşıtlarıyla ve başka yetişkinlerle paylaşımda bulundukları, kişisel becerilerini geliştirdikleri, sınırlarını ve yeteneklerini keşfedip sergileyebildikleri sosyal bir ortam sağlar. Öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, öğrencinin kendini tanıması, sağlıklı sosyalleşebilmesi, uyum ve davranış problemleri ile baş edebilmesi ve bu dönemde yeteneklerini geliştirerek duygusal sosyal olgunluk kazanmasını sağlamaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak çalışmalarımız şunlardır:

Öğrenci ile bireysel görüşme

Okulumuzda öğrencilerin bireysel gelişimlerinin değerlendirilmesi, gelişim tarama testlerinin uygulanması, sosyal - duygusal, kişisel ve akademik açıdan desteklenmesi amacı ile içinde bulunduğu yaş düzeyine uygun çalışmalar yapılır.

- Aday Öğrenci Tanıma Değerlendirme•Oryantasyon Atölye Çalışmaları Gözlemleri

- Öğrenci Tanıma Formu

- Sınıf İçi Öğrenci Davranış Gözlemi•Denver gelişim tarama testi

- Yetenek Haritası Uygulama

- İlkokul geçiş değerlendirme

- Dikkat Güçlendirme çalışmaları

- Öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir.

- Dikkat Güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bunun yanında sınıf içi gözlemler ile öğrencilerin davranışları yakından takip edilir ve değerlendirilir ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda seminerler düzenlemekte, bültenler yayınlanmaktadır.

Veli ile yapılan görüşmeler

- Okula yeni başlayan öğrenci velileri ile yüz yüze bireysel tanışma rehberlik görüşmeleri yapılır.

- Görüşmede, öğrenci ile ilgili bilgi alış verişinde bulunulur. Rehberlik sistemi hakkında bilgilendirme yapılır.

- Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır.

- Öğrenciyi tanıma amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla görüşmeler yapılır.

Akademik Kurul görüşmeleri

Yıl içinde rehber öğretmen, müdür yardımcısı ve velinin katılımı ile gerçekleştirilen bu görüşmelerde Yetenek Haritası Raporu, öğrencinin sosyal - duygusal gelişimi ve akademik performansı paylaşılmaktadır. Ayrıca ilkokula geçiş değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır.

Öğretmenlerimiz ile Kıraç Rehberlik Birimi

Kıraç İlkokulu’nda sınıf öğretmenleri ile belirli aralıklarla bireyse görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde öğrenciler tek tek ele alınarak, sosyal - duygusal ve akademik gelişimleri yakından takip edilir, ihtiyaçların kısa sürede fark edilmesi sağlanır. Öğretmenlere yönelik çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları ve seminerler yapılmaktadır.