Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri Programı (SYP)

Yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Sosyal Yaşam Becerileri Programı ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.Program ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır:

- Sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme

- Etkili iletişim becerileri kazandırarak, nitelikli sosyal ilişkiler kurmasını sağlama

- Birbirlerine saygı gösterme, değer verme

- Olumsuz etkenlere karşı bireysel dirençlerini artırma

- Olumlu davranışlara yönlendirerek yapıcı bireyler olmalarını sağlama

- Kendi ilgi ve ihtiyaçlarının farkında ama yaşadığı çevreleri ile uyumlu bir anlayışta toplumun ihtiyaçlarına da duyarlı olarak yetişme