Rehberlik

Özel Kıraç Anadolu Lisesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; kendi özelliklerini tanıyan, kendiyle barışık, olumlu ilişkiler kuran, sorunlarını ve sıkıntılarını fark eden ve sorunlarını çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, sorumluluk alan bireyler yetiştirmeye yardım eden programlı ve sistematik bir süreçtir.

Eğitim sisteminin görevi çocukların yeteneklerinin önünü açmaktır.

Kendini bilmenin, yeteneklerinin, güçlü yanlarının farkında olmak çok önemlidir. Peki, nasıl yeteneklerin farkına varılır?

Okulumuzda öğretim görevlisi Dr. Oktay Aydın’ın geliştirdiği Yetenek Haritası Testi ile tüm öğrencilerimizin yetenek haritasını çıkarıyoruz.

 

Kıraç Okulları olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmalarımızın temelini oluşturur.

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Bu doğrultuda;

Her öğrencimiz farklı bir dünyadır.

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır.

Bireysel görüşmeler;

  • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla;

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

  • Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır.