Kıraç Sınav Akademisi

Bireysel Çalışma Planı ile Performans Takibi

Öğrenci performans takibi bir ekip işidir. Başarıya ulaşmada öğrenci ve öğretmenin yanında okul yönetimi, rehberlik ve velilere de görevler düşmektedir. Her öğrencimizin bir mentör öğretmeni vardır. Mentör öğretmenler öğrencilerimizle yaptığı görüşmeler sonunda;

 • Düzenli rapor tutar ve bu raporlar doğrultusunda Rehberlik Birimi ile işbirliği yaparak kişiye özel çalışma programı hazırlanmasını sağlar.

 • Çalışma programının düzenli bir şekilde uygulanmasını takip eder.

 • Performans artışına ve ihtiyaca göre programın güncellenmesini sağlar.

 • Süreç ile ilgili olumlu-olumsuz tüm detayları Rehber Öğretmen ile birlikte değerlendirip öğrenci ve veli ile paylaşır.

Sınav Mentörlüğü

Mentör öğretmen, öğrencilerimizin hedefe ulaşmasında onlara yardımcı olan, onları gözlemleyen ve yol gösteren uzman kişidir. Mentör öğretmenler branş öğretmenleri arasından seçilir ve öğrenciyle bire bir ilgilenir.

Mentör öğretmenlik sistemi akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde önemli kolaylıklar sağlar. Bu sayede öğrencilerimizin eğitim ve sosyal alandaki gelişimleri titizlikle takip edilir, farkındalıklarının artması, planlama ve hedef odaklı çalışmalara uygun davranmaları sağlanır.

Öğrenci bu sayede daha çok organize olur ve zamanı daha iyi yönetir. Eğitim konusunda daha istekli ve hedef belirlemede etkin olduğu için kendisini kolaylıkla disipline eder.

Yetenek Haritası

Okulumuzdaki tüm öğrencilerin yetenek haritaları çıkarılır ve bu konuda uzman danışmanlık hizmeti verilir. Ayrıca bu proje şu amaçlara da hizmet etmektedir;

 • Öğrencilerin yetenek, ilgi ve yönelimlerini tespit ederek kendilerini tanımalarını sağlamak

 • Çocuklarının yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili olarak ailelere danışmanlık yapmak

 • Öğrencilerin yetenek, ilgi ve yönelimlerini destekleyici eğitim almaları için yönlendirmeler yapmak

Geçmişten gelen değer ve birikimleri, vizyonuyla birleştiren okulumuz, her çocuğun yetenekli olduğu ve bu yeteneklerine uygun eğitim alma hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, öğrencilerinin önünü açacak ve onları geleceğe hazırlayacak çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Kariyer Planlama

Çocuklarımızın eğitim ve öğretim sürecinde en önemli amacı kişilik yapısına uygun bir meslek sahibi olmaktır. Tercih edecekleri mesleğin onları bir ömür boyu mutlu edecek bir meslek olması iyi bir kariyer planlamasından geçmektedir. Bu amaçla;

 • ‘Meslek Tanıtımı - Atölye Çalışmaları’ düzenlenir.

 • Üniversite gezileri yapılır ve yurtiçi - yurtdışı eğitim fuarları ziyaret edilir.

 • Düzenli olarak, mesleğin içinden insanlar okula davet edilerek ‘Meslek Konuşmaları’ yapılır.

 • YKS sınavında başarılı olmuş üniversiteli eski öğrencilerimiz okula davet edilerek ‘Sen de Yapabilirsin’ paneli düzenlenir.

YKS Tercih Danışmanlığı

9. Sınıf seviyesinden itibaren, öğrenci ve velilerimizi merkezi sınavlar konusunda bilgilendirmek ve gerekli hazırlıkları yapmak üzere çalışmalarımıza başlıyoruz. Rehberlik Birimi olarak;

 • 9.sınıftan itibaren öğrencilerimizi yetenek haritası, öğrenci tanıma formu ve ders performans takibi yoluyla akademik ve duygusal-sosyal yönden tanımaya başlarız.

 • 10. sınıfta öğrencilerimizin mesleki yönelimlerine yardımcı olmak için ilgi ve yetenek testleri uygulayarak, ders seçimlerini doğru bir şekilde yapmalarına katkıda bulunuruz.

 • 11 ve 12.sınıfta öğrencilerimiz KISA (KIRAÇ SINAV AKADEMİSİ) sisteminin yoğun sınav hazırlığı temposuna dahil olurlar. Düzenli ve sık aralıklarla yapılan tarama ve genel deneme sınavlarıyla hedeflerine her geçen gün daha da yaklaşmış olurlar.

 • Tüm lise seviyelerine yönelik bölüm-meslek tanıtımı için, her yıl ‘Meslek Tanıtımı-Atölye Çalışmaları’ etkinliği düzenleriz. 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerimize kademelerine uygun TYT-AYT-DİL deneme sınavları uygularız ve her öğrencinin sınav performansını gözlemleyerek gerekli stratejileri belirleriz.

 • Çalışmalarımız kapsamında sınıf sunumları ve seminerlerin yanı sıra, bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri yaparız. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı üniversiteleri tanıtmak için üniversite tanıtım fuarları, meslek tanıtım günleri ve öğrencilerle düzenli olarak her eğitim döneminde üniversite ziyaretleri düzenleriz.

 • Tercih döneminde veli-öğrencimizle bireysel görüşmeler düzenler bu konuda uzman danışmanlık desteği veririz.

Önemli Çalışma Başlıkları

 • ÖSYM resmi sınav başvuruları

 • YKS hazırlık süreci kapsamında bireysel strateji belirleme konularında danışmanlık

YKS deneme sınavları

 • Üniversite Gezileri-Üniversite Tanıtım Fuarları

 • Meslek Tanıtımı-Atölye Çalışmaları

 • YKS tercih ve yerleştirme işlemlerinde öğrenci veliye yönelik uzman bireysel danışmanlık

Veli - Öğrenci Seminerleri

Okulumuzda, verimli ders çalışma ve zamanı etkili kullanma, meslek seçimi, üniversite-bölüm seçimi vb. konularda destek ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan öğrencilerimizle bireysel görüşme ve planlamanın yanı sıra, düzenli olarak veli-öğrenci seminerleri yapıyoruz. Seminer konularımızdan bazıları;

 • KISA (Kıraç Sınav Akademisi) Yıllık Çalışma Planı

 • Teknoloji Bağımlılığı ve Psikososyal Gelişim

 • Problem Çözme Becerileri

 • Duygularımız - Öfke Kontrolü

 • Verimli Ders Çalışma ve Zamanı Etkili Kullanma

 • Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları

 • Z Kuşağı ve Zaman Yönetimi

 • Başarıya Giden Yolda Beynin İşleyişi

 • Endüstri 4.0 ve Eğitim

 • Kariyer ve Meslek Danışmanlığı

 • YKS Tercih Danışmanlığı