Üretim, dağıtım ve tüketim ilişkisi

Kıraç öğrencileri, derslerde öğrendikleri kazanımları, geliştirdikleri özgün projelerle pratiğe dökmeye, yeni deneyimler kazanmaya devam ediyor.

Ortaokul 6. sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersinde işledikleri "Üretim, Dağıtım ve Tüketim" ünitesi kapsamında proje geliştirip, sunumunu gerçekleştirdiler.

Enerji kaynakları ile ilgili materyal sunumlarıyla alternatif enerji kaynaklarını günlük hayata uyarlanmış başarılı projelerle ortaya koyan öğrenciler; süreç boyunca kendilerine mentorluk yapan öğretmenlerinden gün sonunda tebrik aldılar.