Sosyal Bilgiler

Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyip uygulayan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Kıraç Okulları’nın amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

  •  Demokratik değerlere sahip çıkan, bilimsel düşünmeye açık, insan haklarına saygılı, dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği içinde çalışabilen bireyler yetiştirmek

  • Öğrencilerimizin bireysel ve toplumsal sosyal hak ve sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak

  • Öğrencilerimize kültürel ve sanatsal değerleri, kişilik gelişiminin ve toplumsallaşmanın bir parçası olarak görmelerini sağlamak

  • Öğrencilerimizin özgür düşünmeyi, eleştirel anlayışı, sorgulayıcı mantığı ve hoşgörüyü aynı ortamda algılayabilmelerini sağlamak

Bu kazanımlara ulaşmak için her yeni konu öğrencilerimizin ön bilgilerini harekete geçirmek üzere beyin fırtınası ile başlar. “Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum?” sorularının yanıtlarıyla konunun kapsamı belirlenir. Ünite bitiminde de “Neler öğrendim?” sorusu yanıtlanarak değerlendirme yapılır.

Ezberci olmayan, öğrencilere hayattan örneklerin sunulduğu bir öğrenme ortamında dersler işlenir. Ele alınan konuya uygun öyküler, gezi yazıları, anılar, röportajlar, anketler, fotoğraflar, haritalar, geçmişten kalan eşya ve nesnelerden yararlanılır. Drama yöntemi ile öğrencilerin konuları içselleştirmesi sağlanır.

Derslere sadece kaynak nesneler değil, kişiler de katılır. Aile büyükleri, çeşitli meslek gruplarından yetişkinler, yerel yönetim temsilcileri gibi kişilerin katılımıyla ele alınan konu hayatın içinden örneklerle pekiştirilir, öğrencinin ilgili kişiyle konuyu derinlemesine tartışmasına fırsat tanınır.

Ünite bağlamında çeşitli mekânlara şehir içi ya da şehir dışı geziler düzenlenerek öğrencilerin yerinde bilgi edinmesi ve gözlem yapması sağlanır.

Ünite sonunda yazılı ve sözlü değerlendirme, konu tarama testleri, öz değerlendirme ve akran değerlendirmeleri ile hedeflere ne ölçüde varıldığı saptanır.