Rehberlik

Eğitimin amacını; bireyin kendisini gerçekleştirmesini sağlama yolunda yeni bilgiler edinerek kendisini geliştirmesini desteklemek, bireyin bedensel, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimini bütün olarak desteklemek olarak kabul edecek olursak; çağdaş eğitim sürecinde öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri bulunmaktadır. Bireyin kişisel gelişim ve gerçekleşim ihtiyaçlarına yönelik olan öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde “PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)  hizmetleri” önemli bir yer tutar.

Rehberlik; bireyin kendini tanıması-anlaması, çevresindeki olanakları tanıması, kendisi için en gerçekçi kararları alabilmesi, problemlerini çözebilmesi, potansiyellerini en uygun düzeyde geliştirebilmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum yapabilmesi ve böylece bireyin kendini gerçekleştirmesi için profesyonel düzeyde verilen psikolojik yardımlardır.

Psikolojik Danışma Hizmeti; bireyin gelişim, uyum ve karar verme ile ilgili sorunlarının çözümüne yönelik uzman tarafından verilen psikolojik yardım ilişkisidir.

Kıraç Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Çalışmalarımız; Psikolojik Danışma ve Rehberlikte hizmet alanları dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Bu hizmet alanlarından psikolojik danışma hizmetleri kapsamında; öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak, okul sürecinde ve günlük yaşamlarında yaşadıkları problemlerin üstesinden gelme becerilerini kazanmalarında yardımcı oluyoruz.

Bireyi tanıma hizmetleri kapsamında; velilerimizle bireysel görüşmeler yapıyoruz. Öğrenci Tanıma Formu / Bilgi Yenileme Formu ve bireysel görüşmelerden yararlanıyoruz. Anaokulu öğrencilerimize uyguladığımız Genel Gelişim Testleriyle öğrencilerimizi yakından tanıyoruz. “Öğrenme Stilleri Anketi” ve “Problem Tarama Envanteri” uyguluyoruz. Ortaokulumuzda “Anlayarak Okuma” çalışmaları yapıyoruz. Anaokulu, ilkokul birinci sınıf ve ortaokulda “Dikkat Geliştirme” çalışmaları yapıyoruz.

Bilgi toplama ve yayma hizmetleri kapsamında; ortaokul ve lise kademesinde meslek tanıtımları, motivasyon, üniversite sınavlarına giriş sistemi, ergenlik problemleri vb. konularda konferanslar düzenliyoruz. Anaokulu ve ilkokul velilerimize yönelik olarak okulumuza uzmanlar davet ederek seminerler düzenliyoruz. Okulumuzda yapılan seminerlerde “ilkokulda ve ortaokulda öğrenci - öğretmen İletişimi”, “aile içi iletişim - boşanmış aileler ve çocukları”, “ilköğretim öğrencilerinde davranış bozuklukları”, “dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik, öğrenme güçlüğü”, “lisede öğrenci - öğretmen iletişimi” ve “beyin gelişimi” konularını paylaştık.

Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri kapsamında; eğitsel yöneltme / yerleştirme çalışmalarında, öğrencilere kendi yetenek ve ilgilerine uygun bir eğitim dalı seçmelerinde “yöneltme öneri formu” dağıtıyoruz. Eğitsel yöneltmede branş öğretmenleri, müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşmeler sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgili ve yetenekli oldukları alanlara yöneltme çalışmalarını yürütüyoruz.

Mesleki yöneltme / yerleştirme çalışmaları kapsamında; motivasyon, sınav sistemi gibi konularda, uzman kişileri çağırarak öğrenci ve öğretmenlere yönelik seminerler yapıyoruz. Meslek seçimi konusunda görüşme yapmak isteyen öğrencilerle lise psikolojik danışmanımız görüşüyor.

İzleme hizmetleri kapsamında; yaptığımız bireysel görüşmeler ve uyguladığımız testlerin sonucunda psikolojik danışma merkezlerine gönderilen öğrencilerimizde beklenen değişimin olup olmadığını, aileleriyle görüşüp takip ediyoruz.

Oryantasyon / duruma alıştırma hizmetleri kapsamında; yeni öğrencilerimize okulumuzun özelliklerini, bölümlerini, çalışanlarımızı (personel, yönetici, kat görevlileri vb.), fiziksel ortamı ve yapılan çalışmaları açıklayıp tanıtıyoruz. Okula uyum güçlüğü çeken (özellikle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf) öğrencilerimize destek veriyoruz.

Danışmanlık / konsültasyon hizmetleri kapsamında; öğretmenler ve yöneticileri bilgilendiriyoruz.

Araştırma / değerlendirme hizmetleri kapsamında; yapılan seminerlerin, hazırlanan raporların değerlendirmesini yapıyoruz.

Çevre ve veli ile ilişkiler kapsamında; veli toplantıları ve velilerimizle bireysel görüşmeler yapıyoruz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak neler yapmaktayız?

  • Sınıflarımızda ve okulumuzda öğrencilerimizin problemleri ile ilgili olarak sınıf, branş öğretmenleri ve yönetim ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz.

  • Tüm seviyelerde bireysel çalışmalar ve sınıf içi rehberlik etkinlikleri yapmaktayız. Bireysel çalışmalarımızı öğrencilerin başvurması, öğretmen-veli görüşmeleri sonrası doğan ihtiyaçlar, velinin isteği, gözlemlerimiz ve uyguladığımız tanıma teknikleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

  • İhtiyacı olan öğrencilere danışma hizmeti sunuyoruz.

  • Öğrencilerimiz, yaşadıkları günlük problemlerle ilgili olarak başvurduklarında; duygu durumlarını ve aile içindeki durumlarını anlamak için “Bir Aile Resmi Çiz” uygulaması ile öğrencimizin kendisini açmasını sağlıyoruz. Öğrenme güçlüğü veya derslerdeki başarısızlıkları ile ilgili bir problemle geldiklerinde ise “Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi ve Dikkat Testi” uyguluyoruz.

  • Uyum problemi veya davranış bozukluğu gösteren öğrencilerimizi, aileleri, yöneticiler ve öğretmenlerimizle görüşmeler yaparak gerekirse bir uzmana yönlendiriyoruz. Bu öğrencilerimizin durumunu takip edip, gerekli önlemleri alıyoruz.

  • Sınıf kademeleri için rehberlik odasında oyun günleri düzenliyoruz. Problem çözme becerisini, muhakeme edebilmeyi, pratik düşünmeyi, sözel ifadeyi ve dikkati güçlendirmeyi oyunlar aracılığıyla sağlıyoruz. Satranç ve Sudoku etkinliklerine yer veriyoruz.

  • Verimli ders çalışma ve zamanı etkili kullanma konusunda problem yaşayan öğrencilerimize bireysel çalışma programı hazırlıyoruz.

  • Meslek seçimi, üniversite seçimi ve bölüm seçimi gibi konularda liseli öğrencilerimize yol gösteriyor, bu çalışmalarımızı velilerimizle paylaşıyoruz.

  • Anaokulu velilerimizi, çocuklarının bireysel gelişimleri ile ilgili yaş özellikleri konusunda bilgilendiriyoruz. Öğrencimizin ihtiyacına yönelik olarak (ince motor gelişimi, göz bozukluğu şüphesi, dikkat eksikliği ihtimali, ebeveyn tutumları vs.) velilerimizle paylaşımda bulunuyor; destek sağlıyoruz.

Anaokulumuzda tüm öğrencilerimize Genel Gelişim Testleri (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Frankfurter Dikkat Testi, Bender Gestalt Görsel - Motor - Algı Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi ve Bir Aile Çiz) uyguluyoruz. Testlerin sonucunu velilerimizle görüşmeler yaparak paylaşıyoruz.