Ortaokul

Sınav Tarihi ve Saati

23 Şubat 2019 Cumartesi, 10.00 (1. seans) / 13.00 (2. seans)

Sınav Yeri

Özel Kıraç İlkokulu ve Ortaokulu (Petrol-İş Mah. Üsküdar Cad. No:78 Kartal / İstanbul)

Sınavın Amacı

Başarılı, ancak ekonomik imkânları kısıtlı öğrencilere belirli oranlarda burslu eğitim öğretim imkânı sunmak.

Sınava Katılım Şartları

- Bursluluk sınavına 2018-2019 öğretim yılında ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflara devam eden öğrenciler katılabilecektir.

- Sınava katılmak isteyen öğrenciler, 10 Ocak - 21 Şubat 2019 tarihleri arasında bizzat sınavın uygulanacağı Özel Kıraç Okullarına gelerek veya internet sitemiz üzerinden sınav başvurusu yapmış olmalıdır.

- Sınava katılan öğrenciler sınav sırasında sınav giriş belgesini ve resimli bir kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır.

- Sınava katılacak öğrencilerin sınav başlamadan 30 dakika önce okulumuzda olması gerekmektedir.

- Sınavda pergel, cetvel, hesap makinesi gibi araç, gereç kullanımına izin verilmeyecek, sınav salonuna cep telefonu, tablet gibi elektronik araçlar ile girilmeyecektir.

- Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ancak hiçbir şekilde ek süre verilmeyecektir.

- Sınavın ilk 30 dakikası içinde hiçbir öğrencinin sınav salonundan ayrılmasına izin verilmeyecek, sınavdan çıkmak konusunda ısrar edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavın Uygulanması

- Sınav soruları her sınıf düzeyi için 31 Aralık 2018 tarihine kadar olan MEB müfredat konularını ve kazanımlarını kapsayacaktır.

- Sınav çoktan seçmeli test sorularından oluşacak, ancak yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir.

- Sınav sonuçları 8 Mart 2019 Cuma günü açıklanacaktır. Sınav sonuç belgelerini okulumuza gelerek alabilirsiniz.

Sınavın Soru Sayıları ve Süreleri

Sınıf                    Soru Sayısı                Süresi        

4. sınıf                  60                               75 dakika
5. sınıf                  60                               75 dakika
6. sınıf                  80                               90 dakika
7. sınıf                  80                               90 dakika

Burs Şartları ve Oranları

- Sınava sonucunda burs kazanabilmek için “Genel Başarı Barajı"nı aşmış olmak zorunludur. Genel başarı barajını aşmak için tüm sınıflar düzeyinde soruların % 50’sini doğru cevaplamak gerekmektedir.

- Sınavın sonuçlarına göre her sınıf düzeyinde başarılı öğrencilere % 100 ile % 15 arasında değişen oranlarda eğitim bursu sağlanacaktır.

- Genel başarı barajını aşan her öğrenciye ilan edilen eğitim ücreti üzerinden  %  15 burs uygulanacaktır.

Ayrıca her sınıf düzeyinde;

1 öğrenciye % 100
1 öğrenciye % 50
2 öğrenciye % 25

…olmak üzere, toplamda 16 öğrenciye eğitim bursu sağlanacaktır.

- Burs kazanan öğrenciler her sınıf düzeyinde en yüksek puandan başlanıp sıralanarak belirlenecektir. Ancak, her sınıf düzeyinde burs kazanabilmek için önkoşul olarak;

% 100 burs için soruların % 95’inin
% 50 burs için soruların % 75’inin
% 25 burs için soruların % 65’inin

…doğru cevaplanması gerekmektedir.

-Doğru cevap sayılarının eşit olması durumunda, Matematik doğrusu fazla olana, o da eşitse Türkçe doğrusu fazla olana, onun da eşit olması halinde yaşı küçük olana, onun da eşitliği durumunda kız öğrencilere öncelik tanınır.

- Burs kazanan öğrencilerin bursluluk hakları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar okulumuza kayıt yaptırmaları durumunda geçerlidir.

- Burs kazanan öğrenci, bu hakkını kullanmaz ise burs hakkı sıralaması ondan sonra gelen öğrenciye geçmeyecektir.

- Bursluluk hakkı öğrencinin yılsonu başarı puanının 100 üzerinden en az 85 olması şartıyla ortaokul öğrenimi boyunca devam eder.

Sınav Komisyonu

23 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da (1. seans) ve saat 13.00’de (2. seans) yapılacak olan “Özel Kıraç Ortaokulu Bursluluk Sınavı“ ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla, aşağıda adı soyadlarının karşılarında imzaları bulunan görevlilerden bir sınav komisyonu oluşturulmuştur.

Adı Soyadı                        Görevi                                  ____                  

Emel Dökmetaş            Müdür Yardımcısı (Başkan)
Gökmen Deniz              Matematik Öğretmeni (Üye)
Selda Ateş                        Sosyal Bilgiler Öğretmeni (Üye)
Tolga Tekin                      Türkçe Öğretmeni (Üye)