Müzik

Müzik dersimiz anaokulu, ilkokul 1 ve 2.sınıflarımızda öğrencilerimizin bireysel ve toplu olarak nitelikli, değişik türlerde şarkı dinleme ve söyleme etkinliklerine katılımlarını sağlamayı amaçlar. Kulaktan şarkı öğretimi ağırlıklı yapılan bu çalışmalar öğrencilerin duyuşlarını geliştirmeye yöneliktir.

3., 4. ve 5.sınıflarımızda öğrencilerimiz temel müzik yazı ve öğelerini tanımaya ve kullanmaya başlarlar. Nota yazısı ve müziksel ifadeleri anlayarak ortak bir müzik dili edinme çalışmaları yaparlar. Şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılırlar.

6., 7., 8., 9., 10. ve 11. sınıflarımızda, edinmiş oldukları ortak müzik dilini, söyleyip çalma etkinlikleriyle pekiştirerek, yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yolu ile geliştirilir. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik kültürlerini tanırlar. Genel müzik kültürü edinirler.