Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar dersinde yaptığımız bireysel veya grup çalışmalarında amacımız; öğrencilerimizin sorumluluk ve işbirliği, dayanışma anlayışı, birbirleri arasında sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmelerini sağlayabilmektir. Kıraçlı öğrenciler, görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar. İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler. Sanat terimlerini bilirler.

Şehir içi ve şehir dışı yapılan geziler ile tarihi ören yerlerini, anıtları, müzeleri, sanat galerilerini, atölyelerini tanımaları sağlanır. Sanat etkinliklerine duyarlı olmaları, etkinlikleri ve güncel sanat haberlerini takip etmeleri hedeflenir.