Fen Bilimleri

Fen bilimleri (fizik - kimya - biyoloji) derslerinde amacımız dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Düşünen, araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşabilen, yaratıcı, tartışma ve yorumlama becerileri gelişmiş bireylerin yetiştirilmesinde fen derslerinin önemi çok büyüktür.

Amacımız;

 • Öğrencilerimizin sürekli gelişen modern ve teknolojik dünyaya kolay uyum göstermelerini sağlamak

 • Günlük hayatlarında karşılaştıkları olayları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilme becerisi kazandırmak

 • Fen derslerine karşı ilgi uyandırmak

 • Fizik, kimya ve biyoloji dersleri arasında bağlantı kurabilmeyi öğretmek

 • Ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı, teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği ortamlar oluşturmak

 • Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazandırarak basit bilimsel araştırmalar yapabilmeyi sağlamak

 • Teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak öğrencilerimize aktif bir öğrenme ortamı sunmak

 • Öğrencilerimizi öğretmenleri rehberliğinde ulusal ve uluslararası yarışmalara ve projelere katılmaları konusunda cesaretlendirmek ve rehberlik etmek

 • Çevresel duyarlılığı gelişmiş, yaşadığı dünyaya sahip çıkan, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek

 • Bilimsel ahlak kurallarına saygı duymak

 

Bu amaçlar doğrultusunda Özel Kıraç Anadolu Lisesi; fizik, kimya ve biyoloji derslerinde;

 • Öğrencilerin akademik anlamdaki bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak hafta içi ve hafta sonu takviye çalışmaları yapılır.

 • Dersler ve işlenen konularla ilgili öğrenme eksiklikleri varsa ek çalışmalar yapılır.

 • Yapılan sınavların soru analizleri değerlendirilerek eksik görülen konularda geri besleme yapılır.

 • İşlenen konuların tekrar edilmesi ve pekiştirilebilmesi için her öğrenciye bireysel olarak hazırlanan ders çalışma programları haftalık olarak takip edilir ve gerekli geri bildirimler yapılır.

 • Derslerde ve sınavlarda uygulanan soruların ÖSYM standartlarına uygun olmasına dikkat edilir.

 • Soru - cevap, anlatım yöntemlerinin yanı sıra öğrencilerde etkin öğrenmeyi sağlamak için deney - gözlem - simülasyon - drama tekniklerinden faydalanılır.

 • MEB müfredatını esas alan Fizik-Kimya-Biyoloji ders kitapları temel kaynak olmak şartıyla üniversite hazırlık çalışmaları için konu testleri, deneme sınavları, yardımcı ders kitapları ve soru bankaları kullanılır.

 • Proje ödevleri ile Kıraçlı gençlerin bilimsel çalışma basamaklarına uygun olarak araştırma yapmaları sağlanır.

 • Türkiye ve Dünya’nın çeşitli şehirlerindeki bilim müzelerine inceleme gezileri düzenlenir. (İTÜ Bilim Merkezi, Santral İstanbul Enerji Müzesi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Paris Bilim Müzesi vb.)

 • Öğrencilerimizin hazırladıkları deney ve projeler yılsonunda gerçekleştirilen geleneksel bilim şenliğimiz ile zengin bir eğitim ortamında sergilenir.