Bilingual Sistem

Kıraç Okulları'nda çift dilli eğitim. Bu yöntem ile öğrencilerimizin küçük yaşta doğru aksanı kolaylıkla kazanabilmeleri, farklı dillere ve kültürlere karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri hedefleyerek problem çözme ve güçlüklerle baş etmeye yönelik daha etkin beceriler edinimlerini sağlamak için uygulanmaktadır.

Bu uygulama çocuklarımız aynı zamanda kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak irdelemekte, böylelikle de öğrenme sürecinin içeriğini bütünsel olarak algılamakta ve bu içeriğe farklı açılardan bakabilmektedirler.

Uygulamada çocuklarımız; öncelikle dinleyerek, duyduklarına anlam yükleyerek, cümle, kelime ve sesleri ayırt ederek. taklit ederek bu kazanımları kazanırlar. Okulumuzda çift dilli eğitim sistemi 3-4 ve 5-6 yaş gruplarından itibaren verilmektedir.