Almanca

2. yabancı dile (Almanca) 4. sınıfta başlarız. Amacımız öğrencilerimizi Almanca dilbilgisi ve kelime bilgisi açısından zenginleştirirken, kendilerini bu dilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini ve dil öğreniminde önemli bir yere sahip olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.

Dersimizde A1 ve A2 seviyesinde özellikle dinleme, konuşma ve yazma becerileri üzerine yoğunlaşılarak öğrencilerimizin Almanca dilini akıcı ve doğru bir şekilde kullanmaları sağlanır.

Derslerimizde yeri ve zamanı geldikçe Landes Kunde (ülke bilgisine) yer verilerek öğrencilerimize kültürler arası farklılıklara çok boyutlu bakabilme öğretilir.

Öğrencilerimizin dinleme ve konuşma becerileri günlük yaşama uygun konular ve ortamlarda kullanılarak geliştirilir, ayrıca dilbilgisi kalıplarının yazılı iletişimde nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.

Almanca dilinde konuşma becerileri gramer yapıları ile güçlendirerek akıcı ve doğru şekilde kullanılması hedeflenir. Bunun için de cümleleri edatlar, bağlaçlar ve zamanlar ile süsleyerek öğrencinin kendisini daha rahat ifade edebileceği bir seviyeye gelmesi sağlanır.

Derslerde yapılan sunumlar ve proje çalışmaları ile öğrencilerin Almanca dilini kullanmaya karşı özgüven kazanmaları hedeflenir.

Sonuç olarak yurt dışına çıktığında Almanca konuşan yabancı bir kişi ile basit diyaloglara girebilir ve anlaşabilir.