Türkçe

Kurumumuzda dil öğrenimi sadece bir bilgi edinimi olarak değil bir iletişim aracı olarak,  4 dil becerisinin bütünü olarak görülür ve bu yönde çalışmalar yapılır. Anadili düzgün konuşma ve yazma, etkili dinleme / okuma, dinlediğini ve okuduğunu yazılı ve sözlü iyi ve doğru ifade edebilme öğrencilerimizde kazandığımız becerilerdir.

Amacımız;

  • Türk dilinin kurallarını benimseyerek, dilimizi doğru ve etkili şekilde kullanma alışkanlığı kazanmaları sağlamak

  • Eleştirel, analitik, yansıtıcı düşünebilen, düşündüklerini doğru ve anlaşılabilir şekilde ifade edebilen, tartışabilen bireyler olmalarını sağlamak

  • Okuma - anlamayı geliştirmek, okumanın bir yaşam biçimi olduğunu öğreterek öğrencilerimizi düzenli okumaya özendirmek

  • Okuduğu metin ya da kitaplar üzerine düşünme, düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade becerilerini kazandırmak

  •  Etkin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek

Bu kazanımlara ulaşmak için; yıl içinde derste okunan bazı kitapların yazarları söyleşi için okulumuza davet edilerek öğrencilerimizin yazarlarla buluşup okudukları kitap üzerine söyleşi yapma imkânları sağlanır.

Proje, performans ve portfolyo sunumları ile öğrencilerimizin özgüvenli bir şekilde topluluk önünde bireysel ya da grupça kendilerini ifade etme deneyimi kazanmalarına fırsat sağlanır. Münazara, tartışma, panel türlerinin özellikleri kavratılır ve örnek çalışmalar yapılır. Öğrencilerimiz ünite bağlamında müze, fuar gibi etkinliklere katılarak gezi izlenimleri yazıp sözel olarak arkadaşları ile paylaşırlar.

Projelerini hazırlarken araştırma, inceleme, karşılaştırma ve eleştirme yöntemlerini kullanırlar.

Anaokulundan itibaren tiyatro eseri izleme kültürü oluşturma yönünde pek çok çalışma yapılır.

Öğrencilerimiz okul dergimiz ve gazetemiz için yazı, şiir, röportaj ya da değişik konularda eleştiri yazarlar.

Ortaöğretimi bitirdiğinde öğrencilerimiz Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının seçkin yazarlarını ve eserlerini tanırlar. Çağdaş dünya edebiyatından örnekleri incelemiş olurlar. Bu çalışmalar sonucunda da Türk ve dünya edebiyatına karşı sanat zevki ve anlayışı geliştirmeleri hedeflenir.