Kıraç Anaokulu Atölyeleri

Eğitimde yeniliklerin öncüsü Kıraç Okulları, 48-66 aylık çocuklara yönelik düzenlediği atölye çalışmaları, minik yüreklerin ufkunu genişletecek.

Kıraç Okulları'nın Kartal kampüsünde, 17 Kasım 2018 Cumartesi günü 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmaları hakkında detaylı bilgi için 0216 488 22 11 numaralı santral numarası aranabilir veya kayıt formu doldurulabilir.

Orff İle Hikaye Dinliyorum

Hikayeler güçlüdür, hatırlanırlar, etkilerler, değiştirirler!..

Gelişim ve öğrenme çok yönlü uyarıcılardan etkilenerek oluşmaktadır. Bu nedenle atölyemizde sosyal ve kültürel gelişimin bir parçası olan hikayeler; çocukların duygusal, zihinsel, bedensel ve dil gelişim becerilerine katkıda bulunup, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefler.

Hikaye, müzik, ritim ve dansı bir araya getirip çalışmalarımızı siz çocuklarımızla paylaşalım istiyoruz.

Amacımız; çocukların eğenerek öğrenmelerini sağlamak. Oyun, müzik, dans ve yaratcılık gelişimini destekleyerek kendini ifade edebilme ve özgüven becerilerini geliştirmek.

Duyuyorum, Çalıyorum, Oynuyorum

Ritim; müzik,  dans ve konuşmada, doğası gereği var olan temeldir. Müzik, insanın kendini en iyi ifade etme biçimlerinden biridir.

Müzik, ritim ve dansı bir araya getirip çalışmalarımızı siz çocuklarımızla paylaşalım istiyoruz.

Çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Orff etkinliğimizde amacımız; algı, dikkat geliştirme, muhakeme etme, dil gelişimi, konuşma becerisini kazandırmanın yanı sıra işbirliği, kendini ifade etme, özgüven, koordinasyonu sağlama, grup çalışmaları ile takım ruhunu kazandırmak.

Oyun, müzik, dans ve yaratıcılık gelişimini destekleyerek, kendini ifade edebilme ve özgüven becerilerinin gelişimini destekliyoruz.

Bilim Ve Yaratıcılık (Ressam Robot)

Çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyebilmenin en iyi yollarından biri çocuklara bilimi sevdirebilmektir.

Amacımız, çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlarken erken yaşta bilim sevmelerini ve yaparak yaşayarak öğrenmelerini gerçekleştirirken aynı zamanda çevrelerini sorgulayabilen, problem çözebilen, neden-sonuç ilişkisi kurabilen, yaratıcı düşünebilen, paylaşımcı bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Bu atölye sayesinde çocuklar, farklı materyaller kullanarak tasarladıkları ürünün yapım aşamalarını gözlemleyerek sonuca ulaşır, nesnelerin nasıl çalıştığını öğrenir.

Bilim Ve Yaratıcılık (Küçülen Kağıttan Obje Tasarla)

Çocukların bilişsel ve fiziksel gelişmelerini destekleyebilmenin en iyi yollarından biri onlara sunulan zenginleştirilmiş ortamlardır.

Amacımız, çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlarken erken yaşta yaratıcılığın geliştirmek ve hayal güçlerini kullanmalarına olanak sağlamak.

Bu atöyede farklı malzeme ve uyarıcılarla kendi ürününü tasarlayan çocuklar, nesnelerin farklı amaçlarla kullanılacağını öğrenir, maddenin farklı hallerini gözlemleyerek keşfeder, yaparak ve yaşayarak öğrenme deneyimine sahip olur.