İngilizce

Kıraç Okulları dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerinin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlar. Öğrencilerimizin öz saygı ve öz güvenlerini geliştirmeleri üzerinde de önemle durulur. Düşünce alışverişi içinde bulunmak, öğrenmek ve öğrenmeyle ilgili problemleri tartışabilmek için öğrencilerimize kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir ortam yaratılır.

Amacımız;

 • Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri yoluyla öğrencilerimizin dilbilgisini doğru kullanmalarını sağlamak

 • Öğrencilerimizin çeşitli ortamlarda yazılı ve sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade edebilmelerini sağlamak

 • Öğrencilerimizin bağımsız okuma alışkanlığı edinmeye ve bu alışkanlığı hayat boyu sürdürmeye teşvik etmek

 • Öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmek

 • Değişik türde eğitici materyaller kullanarak öğrencilerimizin okuma, yazma ve ders çalışma alışkanlıklarını sağlam temeller üzerine oturtmak

 • Eleştirel düşünceyi sözel ve yazılı olarak geliştirmek

 • Araştırma becerilerini geliştirmek

 • Ders içinde teknolojik araçların kullanımını sağlayarak öğrencilerimizin ilgisini, yaratıcılığını geliştirmek ve bağımsız okuma çalışmalarını teşvik etmek

 • Öğrencilerin kendilerine saygı ve öz güven duymalarını sağlamak

 • Çeşitli okuma kaynaklarını kullanarak öğrencilerimizin kişisel ve kültürel gelişimlerini sağlamak

 • Farklı kültürlere karşı öğrencilerimizin olumlu bir tutum sergilemelerini sağlamaktır.

Anaokulumuz 4 ve 5 yaş grubunda haftada 15 saat, aynı zamanda “bilingual yabancı dil eğitim” programı uygulanmaktadır. ilkokul ve ortaokulumuzda 10 saat, Anadolu lisemizde 9. sınıftan itibaren 14 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. Dil öğretimimiz gramere boğulmuş bir eğitim anlayışı ile yapılmaz. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri yoluyla öğrencilerimizin dilbilgisini doğru kullanmalarını sağlamayı hedefleriz. Öğrencilerimizin çeşitli ortamlarda yazılı ve sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade edebilmelerini sağlayıcı çalışmalar yaparız.

Öğrencilerimizin İngilizce’deki gelişimlerini ölçmek adına Cambridge Üniversitesi UCLES sınavlarına (Starters / Movers / Flyers / KET / PET) katılırız. Öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren Starters, 4. sınıfta Movers, 5. sınıfta Flyers, 6. sınıfta KET, 7. ve 8. sınıfta PET sınavlarına girerler.

Şu ana kadar çok yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle de speaking (konuşma) alanında öğrencilerimiz Türkiye ortalamasının hep çok üzerinde puan elde etmişlerdir.

Ortaokul ve Lise İngilizce Drama Kulüpleri tarafından, düzenli olarak, her sene bir tiyatro oyunu “English Drama Day” etkinliği dâhilinde sergilenir. Drama kulübüne katılmayan öğrencilerimiz de sene içinde yapılan sınıf günlerinde veya kutlama programlarında yer alarak İngilizce düzeylerini sergileyebilme şansı bulurlar.

Liseden mezun olan öğrencilerimiz;

 • Resmi veya anadili İngilizce olan ülkeler hakkında genel bilgi sahibidirler.

 • Okutulan kitaplarda konusu geçen ülkelerin kültürleri hakkında bilgi sahibi olur ve kendi kültürleriyle karşılaştırırlar.

 • Ünlü yazarlar hakkında bilgi sahibi olur ve eserlerini okurlar.

 • Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanabilirler.

 • İngilizce yapılan panel ve münazaralara katılırlar.

 • İngilizce yayın yapan TV kanallarını, bu dildeki filmleri, belgeselleri, yarışmaları vb. izlerler.