Fen Bilgisi

Amacımız öğrencilerimizin fen ve teknoloji ile ilgili temel bilgileri edinip analiz ederken bu bilgiyi günlük yaşamda kullanmalarını sağlamaktır. Ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı, teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği bir anlayışı hedefleyen ortamlar oluşturulur.

Fen laboratuvarlarında öğrencilerimiz öğretmenlerin rehberliğinde, bilimsel yöntemler kullanarak basit bilimsel araştırmalar yaparlar, bilgiyi açıklamak için bilimsel sözcük kullanırlar, bilimsel verileri toplar, düzenler, analiz eder ve bu verileri tablo veya şekillerle ifade ederler. Laboratuvar araç ve gereçlerini tanıyıp, doğru kullanmayı öğrenirler. Bilimsel etiğe saygı duyarlar. Projeler hazırlayıp okul toplumu ile süreci ve sonucu paylaşırlar. Her yıl yapılan Kıraç Okulları Bilim Şenliği’nde projelerini sergilerler.